Barion Pixel Tiptappa babaszoba

Legnépszerűbbek

Ár 13 990 Ft
Rendelhető
Ár 10 490 Ft
Rendelhető
Ár 2 890 Ft
Rendelhető
Ár 10 490 Ft
Rendelhető
Ár 10 490 Ft
Rendelhető

» Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelemi tájékoztató

A személyes adatok feldolgozásának alapja az érintett hozzájárulása a kereskedelmi üzenetek küldéséhez, valamint online kereskedő közvetlen marketing céljából végzett tevékenységéhez.


A személyes adatok védelme
1. AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÁSA ÉS KAPCSOLATI ADATAI
1.1. Az Ön személyes adatainak kezelője a Tiptappa webáruház tulajdonosa: Barabásné Gönczy Emese Ildikó EV. (a továbbiakban csak „adatkezelő”),

székhelye: Magyarország, 1029. Budapest, Duna u. 1.

Adószám: 68046703-1-411.2.

Az adatkezelő elérhetőségei: Kézbesítési cím: Székhellyel megegyező

E-mail cím: info@tiptappa.hu

Telefonszám:06/30-298-7761 


1.2. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

2. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA 


2.1. Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet ezúton adott az adatkezelő számára, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6.cikke /1/ bekezdésének a) pontja értelmében (a továbbiakban: „Rendelet”). 

3. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA 


3.1. A személyes adatok feldolgozásának célja kiszállítás, üzleti kommunikáció, valamint az adminisztrátor részéről az Ön személyére irányuló egyéb marketing tevékenységek végzése.

3.2. Az adatkezelő részéről nem kerül sor automatikus egyéni döntéshozatalra a rendelet 22. cikke értelmében.

 
4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

 
4.1. Az adatkezelő a személyes adatait 3 évig tárolja, illetve maximum addig, amíg Ön vissza nem vonja a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását (az e célból történő feldolgozáshoz).  

.

5. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEZETTJEI 


5.1. Személyes adatainak további kedvezményezettjei a Bohemiasoft s.r.o. cég (a szerver kezelője), az Unihost s.r.o. cég (a szerver kezelője) és a Casablanca INT cég (az adatközpont üzemeltetője), valamint  a Magyar Posta Zrt. (MPL) szállításért felelős cég.

 

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 
6.1. A rendeletben meghatározott feltételek szerint Ön jogosult:- az adatkezelőtől hozzáférést kérni személyes adataihoz- személyes adatainak helyesbítésére- kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen- személyes adatait áthordozni
6.2. Joga van bármikor visszavonni hozzájárulását, amelyet személyes adatai feldolgozásához adott az adatkezelőnek. Ez azonban nem érinti személyes adatai feldolgozásának jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt. Személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását az info@tiptappa.hu e-mail címen vonhatja vissza.
6.3. Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása ellentmondott vagy ellentmond a rendeletben foglaltaknak, jogában áll többek között panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.
6.4. Ön nem köteles átadni személyes adatait. Személyes adatainak átadása nem törvényben vagy szerződésben foglalt követelmény, és nem olyan követelmény, amely szerződés megkötéséhez szükséges. 


E feltételek 2018. 05. 23-án lépnek hatályba.

ZDQwNDk